Nu har vi påbörjat våra utbildningar för de pannoperatörer som avser att skriva certifieringstentamen och uppfylla kravet enligt AFS 2017:3. Efter kursen har du möjlighet att direkt efter skriva provet. Kursen har en omfattning på 4 dagar och ger dig förutsättningar att klara provet. Kursen och innehållet är skräddarsytt för våra energibolagskunder och har testats på ett 20-tal drifttekniker som därefter skrivit valideringsprov med mycket bra resultat.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har ett par års erfarenhet från drift av förbränningsanläggningar. Du kan vara operatör, drifttekniker och driftingenjör men även driftlednings- och underhållspersonal kan ha stor behållning av kursen.

Kursinnehåll i huvudrubriker

 Tillsyn & föreskrifter, AFS 2017:3; Fortlöpande tillsyn, övervakning, kontroll och livslängd
 Krav på säkerhetsutrustning för pannor
 Grundläggande fysik & termodynamik
 Vatten, vattenångas- och hetoljas egenskaper
 Pannor & tillhörande system
 Bränslen, förbränning & eldningssystem
 Styr-, regler- & säkerhetssystem

KURSTILLFÄLLE

Startdatum: Vecka 40 2019.

Kostnad: 24 900 kronor/deltagare, inklusive kursmaterial och övningsuppgifter.

Anmälan: senast 16 augusti

INTRESSEANMÄLAN

Anmälan kan ske på

www.duteknik.se/driftskolan alt. kontakta:

MER INFORMATION

Certifiering av pannoperatörer: Här kan du läsa om vilka kunder vi har utfört certifieringsutbildning för mm.