Teoretisk kunskap och lång praktisk erfarenhet

Hifab DU Teknik AB är ett konsultföretag med en kombination av god teoretisk kunskap och lång praktisk erfarenhet. Företaget grundades år 1984 av Lars Fredriksson och Mats Ericsson. Vi är ingenjörer med kompetens inom drift, energi, el, automation och miljö.

Gemensamt är en gedigen erfarenhet från drift eller underhåll av kraftverk, industri eller sjöfart som hos oss byggts på med erfarenheter från uppdrag inom t.ex. driftsättning , projektledning och kraftverksdrift. Ursprungligen var kunderna ett fåtal stora leverantörer till kraftverksindustrin. Idag har vårt tjänsteutbud utvecklats och vi finner nu även de stora energibolagen, energiverk och industriföretag inom flera sektorer bland våra kunder.

Bredd som få andra kan erbjuda

Vi utför energiuppdrag med stor bredd. Det kan handla om att vara platschef vid en nybyggnation, samordnare vid delad entreprenad, driftsättare av process, el eller automation på ett nytt kraftverk, ett optimeringsuppdrag på en anläggning, driftchef, drifttekniker, skiftingenjör, el- eller instrumentingenjör i en driftorganisation. Utöver detta tillhandahåller vi utbildningar i förbränningsteknik, pannanläggningar och matarvattenteknik för drifttekniker, pannskötarkurser m.m. Vi har erfarenhet av att driva en hel verksamhet på entreprenad.