Hifab – en trygg partner i energibranschen.

Hifab DU Teknik AB startades 1984 och är ett konsultföretag med lång erfarenhet. Vi har varit med på hela resan från när Sveriges energiproduktion mestadels bestod av olja, till idag när Sverige betraktas som världsledande på energiproduktion och distribution. Vi är stolta över att ha fått förtroendet från våra kunder att hjälpa till och med vår gemensamma kunskap är Sveriges energiproduktion idag jordens mest klimatneutrala. Och ännu finns det mycket kvar att utveckla tillsammans, läs gärna mer om oss nedan och kontakta oss för ert nästa projekt.

Lång erfarenhet

Vi har en gedigen erfarenhet från drift och underhåll av kraftverk, processindustri och sjöfart. Det började med att vi som projektledare hjälpte till att uppföra många energibolags produktionsanläggningar. Ibland hade vi en hel organisation med site manager, projektledare, delprojektledare, montageledare och driftsättare, ibland vissa avgränsade delar av byggnationen. Idag har vårt tjänsteutbud utvecklats och vi har numera flera processindustrier och VA-bolag som kunder.

Bredd som få andra kan erbjuda

Vi utför energiuppdrag med stor bredd. Det kan handla om att vara platschef vid en nybyggnation, samordnare vid delad entreprenad, projektledare, driftsättare av process, el eller automation på ett nytt kraftverk, HSE-ingenjör vid om eller nybyggnation. Våra seniorkonsulter gillar också att hjälpa våra kunder med optimeringsuppdrag och troubleshooting. Vi kan också ta en interim roll som driftchef, drifttekniker, skiftingenjör, el- eller instrumentingenjör i en driftorganisation. Utöver detta tillhandahåller vi utbildningar i förbränningsteknik, pannanläggningar och matarvattenteknik för drifttekniker, pannskötarkurser m.m. Vi kan driva en hel verksamhet på entreprenad för de kunder som inte har/vill upprätta en driftorganisation.

Resurser och kompetens – Sammanställning

För ett bredare åtagande har vi genom Hifab tillgång till kompetens avseende projektledning, bygg, fastighet och miljö. Utöver dessa fast anställda förekommer periodvis kontraktsanställd personal och samarbetspartners från ett fast och sedan länge etablerat nätverk av känd och erfaren kompetens inom områden som process, el och automation.

Kvalitets- och Miljöpolicy

Hifab DU Teknik AB bedriver konsultverksamhet inom energi-, miljö-, och processteknik. Med välutbildad personal och en god arbetsorganisation säkerställer vi miljö- och kvalitetsarbetet på ett ansvarfullt och professionellt sätt.

Vi strävar efter att minimera negativ miljöpåverkan i vår verksamhet och att på uppdrag av våra kunder minimera deras resursbehov och miljöpåverkan. Våra kunder och vår omvärld skall känna sig trygga i att vi fortlöpande utvecklar vårt arbete så att kvalitets- och miljömål uppfylls och ständigt förbättras.

  • Ständiga förbättringar och kritisk granskning är ledord i vårt kvalitets- och miljöarbete.
  • Vi skall lyssna till kundernas krav och varje utfört arbete ska vara en rekommendation för kommande affärer.
  • Vi betraktar existerande lagar och villkor som minimikrav.
  • Vi prövar ständigt vår verksamhet utifrån kretsloppstanken och strävar efter att förebygga föroreningar och hushålla med naturens resurser.
  • Vi strävar kontinuerligt efter att höja kompetensen och medvetenheten i kvalitets- och miljöfrågor hos alla våra anställda.
  • Vid bedömning av affärspartners betraktar vi aktivt kvalitets- och miljöarbete som en merit.