Hifab Pro, grunden till en effektiv anläggning

Vi är ett av få företag som kan ge din personal en skräddarsydd utbildning för de system som de arbetar med eller kommer att arbeta med.  Våra kursledare besitter förutom mycket goda teoretiska kunskaper, också en lång praktisk erfarenhet inom kraft-, värme och processindustrin. Detta gör att vi levererar en mycket bra koppling mellan teori och praktik.

Lönsamt

Vi genomför utbildningarna helst och med stor fördel på plats ute vid våra kunders anläggningar.  Vi kan då tillämpa exempel och övningsuppgifter med den egna anläggningen och dess processdata som referens. Förutom ren utbildning och ökad förståelse för den egna anläggningen, ger detta också en kontroll av anläggningens och vissa mätinstruments prestanda, en kunskap och insikt som i flera fall har blivit mycket lönsam och kostnaden för utbildningen betalats sig på mycket kort tid.

Skräddarsydda utbildningar

Vi har även ett mångårigt samarbete med yrkeshögskolor och andra arrangörer av driftteknikerutbildningar där vi undervisar i energi- och processtekniska ämnen för blivande drifttekniker. Inför driftstart av en ny eller ombyggd anläggning är vi vana att utföra utbildningar både åt maskinleverantörer och slutkunder. Vi kan även bistå med upprättande av t.ex. nya instruktioner och rutiner för drift och underhåll.

Lönsamt

Vi genomför utbildningarna helst och med stor fördel på plats ute vid våra kunders anläggningar.  Vi kan då tillämpa exempel och övningsuppgifter med den egna anläggningen och dess processdata som referens. Förutom ren utbildning och ökad förståelse för den egna anläggningen, ger detta också en kontroll av anläggningens och vissa mätinstruments prestanda, en kunskap och insikt som i flera fall har blivit mycket lönsam och kostnaden för utbildningen betalats sig på mycket kort tid.

Skräddarsydda utbildningar

Vi har även ett mångårigt samarbete med yrkeshögskolor och andra arrangörer av driftteknikerutbildningar där vi undervisar i energi- och processtekniska ämnen för blivande drifttekniker. Inför driftstart av en ny eller ombyggd anläggning är vi vana att utföra utbildningar både åt maskinleverantörer och slutkunder. Vi kan även bistå med upprättande av t.ex. nya instruktioner och rutiner för drift och underhåll.

Våra kurser

Enligt arbetsmiljöverkets nya regler måste den som ansvarar för övervakningen av en panna ha certifikat för detta. Certifikatet kommer att erhållas efter ett skriftligt prov hos ett certifierande organ. Utbildningen ger dig kunskaper och kännedom om de regelverk och naturlagar som styr utformning, drift, skötsel och tillsyn av pannanläggningar, samt de ingående komponenternas syfte och funktion. Vi erbjuder kursen i en omfattning från 2 till 8 dagar. Ni bestämmer själva vilken omfattning som är lagom för er. Vill ni ha hjälp med en självskattning, kontakta oss.

Kursen vänder sig till dig som jobbar med drift och övervakning av pannor och behöver nya, repeterade eller kompletterande kunskaper för att uppfylla kunskapskraven i AFS 2017:3.

Kursinnehåll i huvudrubriker:

• Tillsyn & föreskrifter, AFS 2017
• Fortlöpande tillsyn
• Krav på säkerhetsutrustning för pannor
• Grundläggande fysik & termodynamik
• Vatten & vattenångas termodynamik
• Pannor & tillhörande system
• Krav på pann- & matarvatten
• Bränslen, förbränning & eldningssystem
• Rökgasreningssystem
• Styr-, regler- & säkerhetssystem

Kursen vänder sig till dig som jobbar med drift och optimering av förbränningsanläggningar. Kursen syftar till att ge en utökad kunskap om förbränningsteknik, förbränningsprocessens dynamik samt förklara och visa hur de viktigaste parametrarna påverkar förbränningsresultatet och pannans prestanda. En kunskap och ökad förståelse som senare kan användas i det dagliga arbetet att optimera driften.

Kursinnehåll:

• Fysikaliska & termodynamiska begrepp
• Bränslen
• Förbränningsteknik
• Eldningssystem
• Tillämpningsövning           

Kursen vänder sig till dig som jobbar med drift och optimering av ånganläggningar. Ångtekniken syftar till att ge en fördjupad kunskap vatten- & vattenångas termodynamik, pannor och ånganläggningars uppbyggnad, funktion, drift, säkerhet, dynamik och prestanda. En kunskap och ökad förståelse som senare kan användas i det dagliga arbetet att optimera driften.

Kursinnehåll:

• Fysikaliska & termodynamiska begrepp
•.Vatten-, ångas termodynamik
• Värme- & massbalans
• Ångkraftprocessen
• Ång- & hetvattenpannor

Kursen vänder sig till dig som jobbar med drift och optimering av kraftvärme och processanläggningar. Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap och förståelse för reglersystems uppbyggnad, dynamik och prestanda. En kunskap och ökad förståelse som senare kan användas i det dagliga arbetet att optimera driften.

Kursinnehåll:

• Givare & mätprinciper för nivå, tryck temp & flöde
• Regerprinciper
• Uppbyggnad av reglerkretsen
• Regulatorer
• Regler- & processdynamik
• Multivariabel reglering
• Olika reglerlösningnar i kraft- och värmeverk, för & nackdelar
• Intrimning av reglerkretsen
• Styr- & reglerschemor
• Tillämpningsövningar med reglersimulator

Kursen vänder sig till dig som jobbar med ånganläggningar. Utbildningen syftar till att ge en fördjupad kunskap om hut vatten- & vattenångans kemi påverkar anläggningens funktion, livslängd, prestanda och säkerhet. En kunskap och ökad förståelse som senare kan användas i det dagliga arbetet att optimera driften.

Kursinnehåll:

• Kemi & kemiska begrepp
• Vatten
• Krav på vatten i termiska processer
• Beläggningar & korrosion
• Vattenreningstekniker
• Behandling av vatten & ånga under drift
• Provtagning & övervakning
• Tillämpningsövningar

Vill du veta mer om våra kurser?

Kontakta oss gärna om ni har specifika önskemål om utbildning inom energi, miljö och process.

Torbjörn Walfridsson

Kursledare

T: 0709-152815

E: torbjorn.walfridsson@du-teknik.se

 

Magnus Pettersen

VD

T: 0739-628290

E: magnus.pettersen@du-teknik.se