Interim management

Chefer inom produktion, underhåll, processindustri och drift

Ibland behöver våra kunder en person som kan deras processer och snabbt kan gå in och beta av att-göra-listan som snabbt växer på hög när en ledningsperson har slutat och den nya rekryteringen dröjer. I längden blir detta ett arbetsmiljöproblem då få andra chefer har ledig tid att sköta sysslorna, och det brukar dessutom medföra högre personalomsättning.

Vid andra tillfällen vill våra kunder ha en person som är insatt i branschens utmaningar och kan påbörja en förändringsresa. En interimstjänst är ett perfekt tillfälle att optimera verksamheten inför den permanenta tillsättningen. Vi har operativa chefer som är uppväxta i branschen och känner till alla speciella regler för offentlig verksamhet och krav för samhällsviktiga funktioner.