Projektledning

Överblick och helhetssyn

När du vill att ditt projekt ska ha dom bästa förutsättningarna för att lyckas tekniskt, ekonomiskt och på utsatt tid då är DU TEKNIK din självklara samarbetspartner. Vi arbetar med projektledning inom området kraft-värme-process och vi har erfarenhet från alla delar i kedjan från förprojektering via upphandling, montage, driftsättning, garanti/prestandaprov och utbildning. Vi tar ansvar för antingen allt eller endast de delar som du har behov av hjälp med, antingen det gäller delsystem eller hela kraftanläggningar. Vi kan ta övergripande projektledaransvar eller ingå i våra kunders organisation som delprojektledare för delar av- eller olika faser av projektet.

Exempel på uppdrag vi arbetar med

• Uppförande av nya KVV
• Revisionsledning
• Om- & tillbyggnader i kraft/värmeanläggningar
• Byggherreombud (samordning)
• Utbyggnad av fjärrvärmenät
• Delprojektledning process, mek, styr & regler