Projektledning VA

Vid ombyggnation eller uppförande av VA-anläggningar

Vår breda processtekniska bakgrund har kommit väl till nytta vid ombyggnation eller uppförande av VA-anläggningar runtom i Sverige. Exempel på våra projektledares bakgrunder ser du här nedan.

Driftingenjör VA

Driftingenjören är en nyckelperson i det dagliga arbetet med att övervaka och sköta driften av reningsverk och pumpstationer. Ansvarar för planerade och akuta drift- och underhållsåtgärder för att säkerställa en optimalt fungerande process. Alla åtgärder görs i samråd med processingenjörer, underhållstekniker, instrumenttekniker och automationsingenjörer. Detta är en roll som vi även tillhandahåller som interimtjänst under t ex föräldraledighet eller annan hastig frånvaro.

Processtekniker VA

Som processtekniker upprätthåller man kvaliteten i processuppföljningen på reningsverken. Det viktigaste ansvarsområdet är tillsyn och underhåll av processmätutrustning, exempelvis koncentrationsmätare, online-analysatorer och provtagningsutrustning. Uppföljningen av analys- och processdata sker i samarbete med processingenjörer, drift- och underhållstekniker. Genom erfarenhet från flera anläggningar kan vi se till att rätt sorts utrustning installeras på rätt plats vid om- och tillbyggnationer. Detta är en roll som vi även tillhandahåller som interimstjänst under t ex föräldraledighet eller annan hastig frånvaro.