Systematisk underhållsplanering och Systematiskt arbetsmiljöarbete

Minskar kostnaden för reaktiva underhållsåtgärder

För att inte kostnaden för akut underhåll snabbt ska äta upp budgeten för planerat underhåll, så krävs en god planering och proaktivitet. Detta arbete kan med fördel kombineras med de insatser som behöver göras för att efterleva krav på FLT-program (Fortlöpande tillsyn), riskanalyser och livslängdsbedömningar.

Kunder som jobbat med vår underhållsstrategi har kraftigt minskat kostnaden för reaktiva underhållsåtgärder. Eftersom dessa åtgärder är dyrare, har organisationen snabbt kunnat komma ikapp med planerade åtgärder och minskat belastningen på organisationen ur såväl ekonomiskt hänseende, såväl som den tidsåtgång som reaktiva åtgärder kräver. Tid som frigjorts åt mer värdeskapande sysslor.

Vi kan hjälpa våra kunder med:

• Implementering och såväl ny underhållsstrategi som konkreta underhållssystem
• Riskbedömningar
• Systematisk arbetsmiljöförbättring
• Upprättande av FLT-program
• Livslängdsanalyser