Interimstjänster energi

Vi stöttar när det behövs

De senaste 10 åren har nästan alla relevanta utbildningar i vår bransch lagts ner, vilket börjar märkas signifikant vid rekrytering av ny driftpersonal. Om du får en vakans som beror på att personal slutat och det tar tid att hitta ny, då är en interimslösning rätt sätt att ta sig ur en tillfällig svacka. Genom bemanning med erfarna drifttekniker fortsätter hjulen att snurra då våra drifttekniker efter en mycket kort introduktion ser precis vad som behöver göras.

Våra vanligaste interimuppdrag:
Drifttekniker för energibolag eller VA-bolag
Pannoperatör för energibolag
Driftingenjör för energibolag eller VA-bolag