HSE-ingenjör

HSE-Ingenjör, HSE-ansvarig, HSE-koordinator, EHS-ingenjör, EHS-ansvarig, EHS-koordinator

Som en stödfunktion till driftchefen, projektledare eller andra projektmedlemmar samordnas alla aktiviteter relaterade till miljö, hälsa och säkerhet. Med riskanalyser, utveckling och uppföljning av arbetsmiljöplaner och ansvar för skyddsronder säkerställer vi en säker arbetsplats för medarbetare, leverantörer, kunder och besökare. Bland arbetsgifterna kan också förberedelser för revisioner, förstudier och verksamhetsutveckling ingå.