Montagekontroll/Montageledning

Hela kedjan under kontroll

Under ett projekt är driftsättning och montage en kritisk faktor för att tidplanen ska hållas. Vi har lång erfarenhet av att hålla i hela kedjan från montagekontroll via utcheckning, driftsättning, intrimning och dokumentation till utbildning av personalen. Vi utför självklart även delar av processen likväl som hela.

Exempel på anläggningar vi arbetar med montagekontroll och montageledning

• Fastbränslepannor
• Oljepannor
• Ång- och vattensystem
• Bränslehanteringssystem
• Rökgasreningssystem
• VA/Vattenreningsanläggningar
• Processindustri