Statusbedömningar, Optimeringar, Intrimningar

När du vill få ut mesta effekt för pengarna

En kraftanläggning är en stor investering och för att du ska få ut mesta möjliga av den kan vi tillsammans analysera, besiktiga och göra en statusbedömning. På så sätt kommer vi fram till vilka åtgärder som krävs för att maximera effektiviteten till mista möjliga kostnad. Självklart kan vi medverka senare i kedjan när de åtgärderna vi förslår ska implementeras.

I kombination med våra övriga verksamheter kan vi även åta oss att medverka till att föreslagna åtgärder realiseras.

Exempel på anläggningar vi arbetar med

• Fastbränslepannor.
• Oljepannor
• Vatten- och ånga.
• Bränsle- och askhantering.
• Rökgassystem.