Statusbedömning

Extern input för att kunna agera proaktivt

Inför större omställningar eller investeringar ligger mycket pengar i potten och det gäller att inte missa några detaljer som blir mångdubbelt dyrare i ett ev utförande skede, jämfört med om alla insatser kan planeras. Då kommer ”nya glasögon” i form av en seniorkonsult säkerställa att du får den externa input som behövs för agera proaktivt.

Vi gör:
Statusbedömning av fastbränsleanläggning
Statusbedömning av pannvatten/matarvattensystem
Statusbedömning av kraftvärmeverk och panncentraler

Dokumentet kan vara en teknisk genomgång som säkerställer att ni uppfyller alla befintliga och kommande lagkrav. Det kan vara ett dokument med mer fokus på kommande investeringar. Och det kan vara en kombination utav dessa.