Styr och regler & processdesign

Snabb, flexibel och erfaren hjälp

Tack vare att vi har arbetat i många år kan vi snabbt sätta oss in i vad som behöver göras på varje enskilt system. När det gäller processdesign har vi erfarenhet bl. a av att tillhandahålla programmeringsunderlag, P&I scheman och andra tjänster som hjälper dig vid ombyggnader, förbättringar eller nybyggnation. Detta gör vi som en enskild del eller som en del av vårt ansvarstagande för hela kedjan.

Exempel på anläggningar vi arbetar med

• Fastbränslepannor – luft och förbränningsregleringar
• Oljepannor
• Vatten- och ånga – temperatur och tryckregleringar.
• Bränsle- och askhantering.
• Rökgassystem.