Driftsättning/Driftsättningsledning

Igångkörning enligt tidplan

I den intensiva driftsättningsfasen är driftsättare och driftsättningsledare med gedigen processförståelse en av projektets bästa investeringar. Vitesbelopp kan ticka på och alternativbränslen blir under en utdragen driftsättningsfas stora summor i vissa projekt. Vi har sedan 1984 jobbat med driftsättning i branschens mest komplexa projekt som driftsättningsledare/commissioning managers, driftsättare/commissioning engineers, provdriftledare. Vi har hjälpt våra kunder att hålla tidplanen och förebygga att kostnader rusar iväg genom vår konsulters långa erfarenhet.

Vi hjälper till med driftsättningsledning bl.a. på

• Driftsättning av Fastbränslepannor
• Commissioning oljepannor/offshore
• Igångkörning av Ång- och vattensystem
• Driftsättning av bränslehanteringssystem
• Driftsättning av rökgasreningssystem
• Driftsättning av VA/Vattenreningsanläggningar
• Driftsättning inom Processindustri